EMMA PEURA

Visual Artist

Bio
CV
News
Reviews
Publications
Contact
Helsingin Paperipaja
Metsäsyövytys – Forest Etching


Selection of Works:


Metsäsyövytyksiä ja muita merkintöjä

Forest Etchings and Other Markings

yksityisnäyttely – Solo Show

Antaa matkan piirtää

Let The Journey Draw It’s Course

yksityisnäyttely – Solo Show

Kuvan Kevät 2019

Maisterinäyttely – MFA Thesis Show

Allas

Pool
syväpainoteos – intaglio print


Teoksia käsintehdyille papereille

Works on handmade paper


Devotions Upon Emergent Occasions

kollaboraatioteos – collaborative artwork

Project(ion)

kineettinen veistos – kinetic sculpture

Salainen puutarha

Secret Garden

Julkinen taideteos – Public Artwork

Teoksia 2016 →

Single worksEmma Peura

Visual Artist

Metsäsyövytys


Forest EtchingFIN


“Metsäsyövytys on menetelmä jonka kehitin vuonna 2018. Perinteisissä metalligrafiikan syövytysmenetelmissä kuparilevyn pintaan syövytetään jälkiä upottamalla levy rautakloridiin useaksi minuutiksi. Tämän jälkeen jälkiin hierretään painoväriä ja ne vedostetaan prässin avulla paperille. Metsäsyövytyksessä hapan maaperä syövyttää kuparilaattoja: olen siis korvannut rautakloridin metsällä. Tästä juontuu myös tekniikan nimi. Piilotan kuparilaattoja metsiin paikkoihin, joilla on minulle suuri merkitys. Annan ajan kulua. Etsin painolaatat ja vedostan ne paperille kuten minkä tahansa syväpainolaatan.”


EN


“Forest Etching is a method I developed in 2018. In traditional etching methods, traces are etched onto the surface of a copper plate by immersing the plate in ferric chloride for several minutes. The imprints are then rubbed with ink and printed on paper with a press. In forest etching, acidic soils corrode the copper plates: I have replaced iron chloride with forest. Hence the name of the technique. I hide copper plates in forests, in places that are meaningful to me. I let the time do it's work. I fetch the plates and print them on paper, like any other intaglio plate.”

Siinä rantasaunan ruostuneessa kiukaassa
metsäsyövytys 16.10.2018–6.7.2019
kupari ja syväpainovedokset
kuparin koko 25 x 38 cm
In that rusty stove of the sauna by the river
forest etching 16.10.2018–6.7.2019
copper and intaglio prints
size of the copper plate 25 x 38 cm