Emma Peura

Visual Artist
Helsingin Paperipaja — Papermaking Workshop in Helsinki


FIN


Helsingin Paperipaja on työhuoneyhteisö, jossa tehdään korkeatasoista nykytaidetta perinteisiä kädentaitoja kunnioittaen. Paperipajaa ylläpitää kuuden ammattikuvataiteilijan vuonna 2019 perustama yhdistys Helsingin Paperipaja ry. Perustajajäsenet ovat Emma Peura, Irma Tonteri, Astri Laitinen, Maria Valkeavuolle, Susanna Autio ja Outi Koivisto. Yhdistyksen taiteilijat ovat lukuisin eri tekniikoin työskenteleviä ammattilaisia, joita yhdistää rakkaus paperiin.

Helsingin Paperipaja on ainoa Suomessa toimiva paperin valmistamiseen keskittyvä paja, jonka tavoitteena on löytää uusia nykypaperitaiteen ilmaisumuotoja ja materiaaleja.  Yhdistys ylläpitää paperinvalmistustyöpajaa. Taiteilijat voivat valmistaa pajalla länsimaalaista sekä japanilaista happovapaata paperia taidemateriaaliksi. Pajalla järjestetään myös paperinvalmistuskursseja.

Paperipajan asiakaskunta on painottunut ammattikuvataiteilijoihin, mutta paja on yhteisö kaikille kädentaidoista ja ekologisesta taiteentekemisestä kiinnostuneille.

Pajan perustamista on tukenut Taiteen edistämiskeskus sekä Suomen kulttuurirahasto.

Paperipaja aloitti toimintansa Roihupellon taiteilijakortteleissa alkuvuodesta 2020. Keväällä 2023 yhdistys muutti toimitilansa Helsingin Koskelaan osoitteeseen Juhana-Herttuantie 9.

paperipaja.com →
Instagram →
Facebook →

EN


Helsingin Paperipaja is a papermaking workshop and artist studio community in Helsinki, Finland. At HPP, we are making high-grade contemporary art by respecting traditional craftmanship. The workshop is maintained by Helsingin Paperipaja ry, an association founded by six contemporary artists in 2019: Emma Peura, Irma Tonteri, Astri Laitinen, Maria Valkeavuolle, Susanna Autio and Outi Koivisto. The artist members are professionals working in various techniques. What brings them together is their shared love for paper.

Helsingin Paperipaja is the only papermaking workshop in Finland that’s main focus - in addition to maintaining a workshop - is in finding new forms of expression in the context of contemporary paper art. At the workshop, artists are able to manufacture Western and Japanese style paper for their artistic practice. The association also arranges papermaking courses.

The clientele of the workshop is focused on professional visual artists. That being said, the workshop is also a community for all people who are interested in traditional craftmanship and ecological art making.

Helsingin Paperipaja has been founded with the help of Arts Promotion Centre Finland and The Finnish Cultural Foundation.

The workshop began its journey in the beginning of 2020 in Roihupelto, Helsinki. The workshop moved to a new space in Koskela, Helsinki, in the Spring of 2023.

paperipaja.com →
Instagram →
Facebook →

FIN


Haastattelu Konstrundan-lehteen 2021 – Interview for Konstrundan Magazine 2021


Helsingin Paperipaja on vuonna 2019 perustettu yhdistys, jonka tilat sijaitsevat Roihupellon taidekorttelissa Helsingissä. Yhdistys sai alkunsa, kun kuvataiteilija Emma Peura sai mahdollisuuden hankkia hollanterin, eli paperimassakoneen. Emma peräänkuulutti paperihenkistä porukkaa tuttavapiirissään ja löysi viisi kollegaa, joita paperinteko kiinnostaa. Yhdessä he perustivat yhdistyksen, jolle löytyi tilat vuoden 2020 alussa. Yhdistyksen jäsenet ovat Emman lisäksi kuvataiteilijat Maria Valkeavuolle, Outi Koivisto, Susanna Autio, Astri Laitinen ja Irma Tonteri. Konstrundanin aikana Helsingin Paperipajassa on aina kerralla paikalla vähintään kaksi yhdistyksen taiteilijaa. Emmalla, Marialla ja Outilla on lisäksi omat työhuoneet pajan yhteydessä, joihin myös voi tutustua Konstrundanin aikana.

Vaikka Helsingin Paperipaja koostuukin kuudesta taiteilijajäsenestä, yhdistys on voittoa tavoittelematon, kaikille ekologisesta taiteesta ja käsityötaidoista kiinnostuneille avoin yhdistys. Se on ainoa laatuaan Helsingissä, sillä pääkaupunkiseudulla ei ole 20 vuoteen ole ollut vastaavaa toimintaa. Lähin paperipaja sijaitsee Lahdessa. Kunhan koronatilanne sallii, Helsingin Paperipaja on käynnistämässä kurssitoimintaansa. Pajan yhtenä tarkoituksena on ylläpitää paperinteon käsityötaitoa ja aluksi opettaa ainakin länsimaisen paperin tekoa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tällä hetkellä paja tarjoaa vain mini-perehdytyksiä jo aikaisemmin paperintekoon tutustuneille taiteilijoille. Jäsenistä Irma Tonteri on pitkän linjan tekijä, joka on käynyt Nepalissa ja Japanissa asti oppimassa paperintekoa, joten voi olla että jatkossa kurssitarjonta laajenee.

Kurssitarjonnan lisäksi perustajajäsenillä on oma tutkimusprojektinsa, Kuitulaboratorio. Sen tarkoituksena on etsiä kotimaisia materiaaleja paperin valmistukseen, mutta laboratorio ei tähtää vain paperintekoon, vaan sillä on myös nykytaiteellinen ilmaisutarkoitus ja se tutkii paperitaidetta laajemmin. Jokainen jäsen tuo toimintaan oman näkökulmansa. Maria Valkeavuolteen tausta on video- ja äänitaiteessa ja hän tuo yhdistyksen toimintaan käseitteellisemmän lähestymistavan paperiin.

-Minua kiinnostaa paperin tekotapa tapahtumana ja esimerkiksi pellavapaperin ääni, Maria kertoo. Yhdessä jäsenet haluavat pohtia mitä paperi on ja mitä se voi olla, sekä mikä paperin paikka on digitalisoituvassa maailmassa.

Vaikka jokaisella jäsenellä on oma taiteellinen uransa ja suhteensa paperiin, jäsenet myös tekevät asioita yhdessä. Vastuu työpajassa on pyritty jakamaan tasaisesti, kaikki osallistuvat johonkin, mutta elämäntilanteet huomioiden. Kuitulaboratorion lisäksi he suunnittelevat muita yhteistyöprojekteja ja ovat hakeneet näyttelyaikaa paperitaidenäyttelylle vuodelle 2022. Tästä voi saada esimakua Konstrundanin aikana, sillä silloin yhdistyksen jäsenet pystyttävät pajaan paperitaidenäyttelyn, jossa voi tutustua jäsenten töihin sekä paperintekoon. Näyttelyssä on esillä eri paperintekokuituja.

-Esimerkiksi vanhat farkut, nokkonen, paju, tankoparsan kuoret ja raparperi kelpaa paperiksi, Outi kertoo.

Lisäksi yleisö saa itse kokeilla paperintekoa Konstrundanin aikana. Pajalla tulee olemaan valmista paperimassaa, josta vierailijat saavat itse kokeilla tehdä paperia. Myynnissä on taiteilijoiden omien teosten lisäksi myös pieni erä käsintehtyä paperia. Mistä materiaalista tämä paperi valmistetaan, taiteilijat eivät vielä ole päättäneet.

Teksti: Ida Taavitsainen
Kuvat: Minna Kurjenluoma

lähde →


EN


Interview for Konstrundan Magazine 2021


Helsingin Paperipaja (eng. Helsinki Paperworkshop) is an association founded in 2019 and situated in the artist quarters in Roihupelto in Helsinki. The story of the association began when the artist Emma Peura got the opportunity to purchase a Hollander beater, a pulp-making machine. Emma started to look for paper-minded company and found five colleagues interested in papermaking. Together they founded the association and in the beginning of 2020 they found a location for their workshop. Besides Emma, the other members of the association are the visual artists Maria Valkeavuolle, Outi Koivisto, Susanna Autio, Astri Laitinen ja Irma Tonteri. During Konstrundan at least two members will always be present in the workshop. Emma, Maria and Outi also have their studios in conjunction with the paper workshop and during Konstrundan their studios will be open to the public as well.

Even though Helsingin Paperipaja consists of six artist members, the association is not-for-profit and open to anyone interested in ecological art and handicrafts. It’s the only one of its kind in Helsinki and there hasn’t been any similar activity in the capital for 20 years. The closest paper workshop is in Lahti. As soon as the corona situation allows, Helsingin paperipaja will hold papermaking classes. One of the aims of the workshop is to maintain the craft of papermaking and to begin with teaching at least western paper making for anyone interested in the craft. At the moment the workshop is only holding short papermaking inductions to artists already familiar with papermaking. Irma Tonteri has been making paper for a long time and has been all the way to Nepal and Japan to learn papermaking, so it’s possible there will be a wider selection of papermaking classes in the future.

Besides offering classes the founding members have their own research project, Kuitulaboratorio (eng. Fiber laboratory). The aim of the lab is to look for domestic materials suitable for paper-making, but it is not only focusing on the making of paper and to have a contemporary artistic expression and to research paper art in a wider context. Maria Valkeavuolle has a background in video- and sound art and she brings the association a more conceptual approach to paper.

-I’m interested in papermaking as an event and for example the sound of linen paper, Maria tells. Together the members want to contemplate what paper is and what it could be and what the role of paper is in a more and more digitalised world.

Even though all the members have their own artistic careers and relationships to paper, they also do things together. They try to share responsibility in the workshop equally, but taking each other's life-situations in consideration. Besides Kuitulaboratorio, they are also planning other collaborative projects and have applied for exhibition time for a shared paper art exhibition in 2022. You can get a taste of this during Konstrundan, when the members will hang a paper art exhibition in the workshop. In the exhibition you will be introduced to the artists’ work as well as papermaking and there will be different papermaking fibers on show.

-For example an old pair of jeans, nettles, willow, asparagus peels and rhubarb can become paper, Outi tells.

Besides this the audience will get a chance to try papermaking during Konstrundan. There will be readymade paper pulp that the visitors can try to make paper out of. The artists’ work will be for sale as well as a small batch of handmade paper. What this paper will be made out of is not yet decided.

Text: Ida Taavitsainen
Photos: Minna Kurjenluoma

source →