Emma Peura

Visual Artist

Antaa matkan piirtää, yksityisnäyttely, Project Room, Helsinki, 1.–17.11.2019


Let The Journey Draw Its Course, solo show


2017–2019
Allas: Peurala
kollagrafia, kuivaneula, chine collé, sideharso, kivi ukkini lapsuudenkodin raunioista, petrimalja, Lokan altaan vesi, ruokapöytäni
120 x 200 cm

Kiasman kokoelmissa2017–2019
Pool: Peurala
collagraphy, drypoint, chine collé, gauze, a stone from the ruins of my grandfather’s childhood home, petri dish, water from the Lokka reservoir, my dining table
120 x 200 cm

Collection of Museum of Contemporary Art Kiasma

2019
Matkapäiväkirja
kuivaneula, kupari, painoväri, kuminauha, alkydilakka
kuparisivun koko á 12 x 16 cm

Valtion taideteostoimikunnan kokoelmissa2019
Travel Journal
drypoint, copper, printmaking ink, elastic, varnish
copper page size á 12 x 16 cm

The State Art Deposit Collection of Finland
2019
Matkapäiväkirja: Sivut I–XVI
neljän vedoksen kokonaisuus
kuivaneula gampille, chine-collé Hahnemühle-paperille
paperin koko 78 x 106 cmm

Valtion taideteostoimikunnan kokoelmissa

2019
Travel Journal: Pages I–XVI
series of four prints
drypoint on gampi, chine collé on Hahnemühle paper
paper size 78 x 106 cmm

The State Art Deposit Collection of Finland
2019
Siinä rantasaunan ruostuneessa kiukaassa
metsäsyövytys 16.10.2018-6.7.2019
kupari ja syväpainovedokset
kuparin koko 25 x 38 cm


2019
In that rusty stove of the sauna by the river
forest etching 16.10.2018-6.7.2019
copper and intaglio prints
size of the copper plate 25 x 38 cm


2018

Mitä jäi jäljelle  

frottaasi kozolle  
20 x 400 cm
2018

What Was Left

frottage on kozo
20 x 400 cm


FIN

yksityisnäyttely
Antaa matkan piirtää
1.–17.11.2019
Project Room, Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki

Lapissa, Luirojoen yläjuoksulla Sodankylässä, maiseman peittää valtava vesialue. Ennen sen paikalla oli soita ja metsää, kyliä ja koteja. Kun Lokan tekojärvi, allas, kuten paikalliset sitä kutsuvat, rakennettiin vuonna 1967 säätelemään Kemijoen voimalaitosten vesimäärää, saivat ihmiset ja luonto väistyä sen alta. Talot myytiin tai pakkolunastettiin. Puut, pellot, porolaitumet ja muistot jäivät veden alle.

Näyttelyni teokset ovat syntyneet tutkimusmatkoistani Lokkaan. Tutkin taiteen keinoin altaan historiaa ja sen yhteiskunnallisia ja inhimillisiä vaikutuksia. Käsittelen luontosuhdettani, Suomen lähihistoriaa, alkuperäiskansaamme saamelaisia sekä pohdin sitä, mikä on elintasomme todellinen hinta. Uutisia seuratessa näen, miten historia toistaa itseään. Teoksillani haluan omalta osaltani nostaa esiin näitä asioita.

Prosessi, vuoropuhelu minun ja teoksen välillä, on minulle tärkeä. Taide on minulle väline, jolla pyrin ymmärtämään itseäni sekä maailmaa, jossa elän.

Emma Peura (s.1988) viimeistelee kuvataiteen maisterin opintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan opetusalueella. Näyttely on toinen osa hänen kuvataiteen maisterin opinnäytettä. Ensimmäinen nähtiin Kuvan Keväässä 2019.


EN

solo exhibition
Let The Journey Draw Its Course
1.–17.11.2019
Project Room, Lönnrotinkatu 35, 00180 Helsinki, Finland

In Lapland, at the upstream of the Luiro River in Sodankylä, the scenery is dominated by a massive body of water. In its place, there used to be forest and bogs, villages and homes. When the Lokka Reservoir, or the “pool”, as the locals call it, was built in 1967 to regulate the volume of water in the Kemijoki power plants, both people and nature had to make room for it. The houses were sold or expropriated. The trees, fields, reindeer pastures and memories became submerged in water.

The exhibition will show works that have been inspired by my expeditions to Lokka. I investigate the history of the reservoir and its societal and human consequences by means of art. I examine my own relationship to nature, recent history of Finland, our native population, the Sámi people, and contemplate the true cost of our standard of living. When I watch the news, I see history repeat itself. For my part, I wish to draw attention to these things through my work.

The process, the interaction between the work and myself, is important to me. I regard art as a medium which I use to make sense of both myself and the world in which I live.

Emma Peura is completing her master’s degree in printmaking at the University of Arts’ Academy of Fine Arts. This exhibition is the second part of her MfA thesis work. The first part was shown at Kuvan Kevät 2019