Emma Peura

Visual Artist

Rajallisia tilaisuuksia, Exhibition Laboratory, Helsinki, 23.3.–8.4.2018


FIN

Rajallisia tilaisuuksia
23.3.–8.4.2018
Exhibition Laboratory, Merimiehenkatu 36, Helsinki


Voiskohan täällä joskus olla lämmintä
ja pehmeetä
ja turvallista tai jotain sinnepäin

Semmonen seitintiheä seepiamaailma

Siistiä, hiljaista – kylmää ja isoa
Majesteetillinen ja hyytävä
Jostain leijuu röökin haju

Jalanjäljet likaisella lattialla
Yrittää häivyttää kaikki merkit

Pysähtyneisyyden tila
Olinko teos vai en?


Maaliskuun 23. yleisölle avautuva näyttely Rajallisia tilaisuuksia tuo esille nykytaiteen lähtökohtia paikkasidonnaisen taiteen muodossa. Esillä olevat työt syntyvät paikan päällä, nimenomaan Exhibition Laboratoryn tilaan. Tila resonoi opiskelijoiden omassa työskentelyssä, ja tilan luonne nousee esiin toisella tavoin kuin ainoastaan teosten ripustustaustana. Näyttelyn osallistujat ovat Tanja Kiiverin paikkasidonnaisen taiteen kurssin osallistujia.

Osallistujat: Titta Aaltonen, Susanna Autio, Johannes Heikkilä, Pilvi Hyväri, Tarmo Häkkinen, Minna Kangasmaa, Tanja Kiiveri, Saija Kivikangas, Maria Kojonen, Vilma Määttänen, Anne Naukkarinen, Terhi Nieminen, Milla Norman, Laura Pakarinen, Emma Peura, Iiri Poteri, Eetu Sihvonen, Enni Suominen, Lasse Vairio, Valo Vairio, Toni Vallasjoki, Salome Vähämäki


Teos:
Project(ion)
2018
kineettinen veistos
kollaboratiivinen teos taiteilija Saija Kivikankaan kanssa
kupari, dc moottori, videoprojisointi


EN

Rajallisia tilaisuuksia / Limited Opportunities
23.3.–8.4.2018
Exhibition Laboratory, Merimiehenkatu 36, Helsinki

Perhaps sometimes it could be warm in here
soft and safe or something close to it

World of dense spiderweb in the shade of sepia

Tidy, silent – cold and big
Majestic and icy

The scent of ciggies floating in the air
Footprints on the dirty floor
Trying to make all the signs fade

A shape of stillness
Was I a work of art or not?


The space of Exhibition Laboratory resonates with the artists’ work process; its character is brought up and not left to be a plain background for the artworks.

Participating artists: Titta Aaltonen, Susanna Autio, Johannes Heikkilä, Pilvi Hyväri, Tarmo Häkkinen, Minna Kangasmaa, Tanja Kiiveri, Saija Kivikangas, Maria Kojonen, Vilma Määttänen, Anne Naukkarinen, Terhi Nieminen, Milla Norman, Laura Pakarinen, Emma Peura, Iiri Poteri, Eetu Sihvonen, Enni Suominen, Lasse Vairio, Valo Vairio, Toni Vallasjoki, Salome Vähämäki


Artwork:
Project(ion)
2018
kinetic sculpture
collaborative work with artist Saija Kivikangas
copper, dc motor, video projection